Hudební mládež ČR Společnost přátel J.Ježka Kazoo orchestra Časopis TAM-TAM Hud. škola YAMAHA Hudební výchova

Hudební mládež ČR

      Organizace uznaná MŠMT
      pro oblast práce s dětmi a mládeží Jméno a příjmení: 
• Proč se stát členem HM?

• Nová registrace

 Heslo:    


Děkujeme těmto institucím, firmám a jednotlivcům
za finanční podporu v uplynulém roce:


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvo kultury České republiky

Nadace Český hudební fond

Nadace Život umělce

Město Litomyšl

Pardubický kraj

Město Liberec

Liberecký kraj

Město Třeboň

PANTAP, s.r.o.

RTTI, s.r.o.

Hudební nadace OSA

Nadace Preciosa

Tarmac severokámen a.s.

K-net technical international group, s.r.o.

Silnice a mosty, a.s., Litomyšl

O-CONSULT s.r.o., Liberec

Jizerské pekárny

Mach Drůbež a.s.

MUDr. Dagmar Kodedová


Hlavním sponzorem Hudební mládeže ČR je firma Ventima, s.r.o.


© Hudební mládež ČR