Hudební mládež ČR Společnost přátel J.Ježka Kazoo orchestra Časopis TAM-TAM Hud. škola YAMAHA Hudební výchova

Hudební mládež ČR

      Organizace uznaná MŠMT
      pro oblast práce s dětmi a mládeží Jméno a příjmení: 
• Proč se stát členem HM?

• Nová registrace

 Heslo:    Letní ateliér HM 2019Martina
Náhlíková

Richard
Sukovič


Laura
Marie
Smrkovská

Pšššt..
quiet.

Vladimír
Körner

Anna
Šťastná

Kamila
Káninská


Kristina
Prokešová

Klára
Müllerová

Anežka
Mann

Kateřina
Ritterová


Hlavním sponzorem Hudební mládeže ČR je firma Ventima, s.r.o.


© Hudební mládež ČR