Hudební mládež ČR Společnost přátel J.Ježka Kazoo orchestra Časopis TAM-TAM Hud. škola YAMAHA Hudební výchova

Hudební mládež ČR

      Organizace uznaná MŠMT
      pro oblast práce s dětmi a mládeží Jméno a příjmení: 
• Proč se stát členem HM?

• Nová registrace

 Heslo:    Letní ateliér HM 2018Martina
Náhlíková

Laura
Marie
Smrkovská

David
Le
Cam


Richard
Sukovič


Anežka
Mann

Kamila
Káninská

Kristina
Prokešová


Olfi
Ben
Dhafer

Johnny
Darkside

Hlavním sponzorem Hudební mládeže ČR je firma Ventima, s.r.o.


© Hudební mládež ČR