Hudební mládež ČR Společnost přátel J.Ježka Kazoo orchestra Časopis TAM-TAM Hud. škola YAMAHA Hudební výchova

Hudební mládež ČR

      Organizace uznaná MŠMT
      pro oblast práce s dětmi a mládeží Jméno a příjmení: 
• Proč se stát členem HM?

• Nová registrace

 Heslo:    

Úvod  |  Program Letního tábora  |  Informace, podmínky  |  Přihláška

Máš zájem zúčastnit se Letního tábora Hudební mládeže?
Vyplň prosíme následující přihlášku.
Po odeslání formuláře bude Tvá přihláška zpracována organizátory Letního tábora HM, Tvá židlička se ale mezi přihlášenými účastníky objeví až později (židličky přidává náš webmaster hromadně).

Není možné zapsat si zároveň sbor a orchestr, protože v programu tábora zkouší ve stejných časech. Hodiny komorní hry, hry na dechové nástroje, zpěvu a klavíru probíhají během celého dne individuálně.


Jméno a příjmení:


Adresa, PSČ, město:


Telefon (nejlépe mobil):


E-mail:


Datum narození:


Nástroj, na který hraji
(můžete napsat i více nástrojů, v tom případě na prvním místě napiš ten, na který umíš nejlépe. Pokud pouze zpíváš, nevyplňuj)


Hlasová poloha (soprán, alt, tenor, bas...):


Mám zájem o (můžete zaškrtnout i více možností):

hru ve smyčcovém orchestru
zpívání ve sboru
komorní hru (různá seskupení)
kurzy na dechové nástroje
kurzy zpěvu
klavírní kurzy
kurzy baletu
kurzy stepu
        Stepařské boty vám zapůjčíme, napište, prosím, číslo obuvi:
Jazz musical dance
improvizace, kompozice, el.nástroje
výtvarné dílny


Studuješ nějakou hudební školu? Pokud ano, jakou, jak dlouho, jaké obory?
Zpíváš, zpíval(a) jsi v nějakém sboru?

Další poznámky, jakékoliv přání, připomínky:
Kdo je už přihlášený?
Seznam již přihlášených účastníků Letního tábora je zde.
Vaše židlička se v seznamu objeví se zpožděním, po ručním zpracování přihlášky.


Hlavním sponzorem Hudební mládeže ČR je firma Ventima, s.r.o.


© Hudební mládež ČR