Hudební mládež ČR Společnost přátel J.Ježka Kazoo orchestra Časopis TAM-TAM Hud. škola YAMAHA Hudební výchova

Hudební mládež ČR

      Organizace uznaná MŠMT
      pro oblast práce s dětmi a mládeží Jméno a příjmení: 
• Proč se stát členem HM?

• Nová registrace

 Heslo:    

Úvod  |  Program Letního tábora  |  Informace, podmínky  |  Přihláška

Organizační informace, podmínky účasti
Letní tábor HM, 14. - 23. srpna 2019


Letní tábor HM je určený pro účastníky ve věku 12 - 20 let. Věkové výjimky jsou možné po domluvě: 774 115 601, Martina Náhlíková, sekretariát HM. Program tábora HM je zaměřený především pro mladé amatérské nebo poloprofesionální hudebníky a zpěváky (na úrovni ZUŠ nebo konzervatoře) a zájemce o tanec, literaturu, divadlo a výtvarné umění.

Ubytování, stravování
Ubytování a stravování je zajištěno v Hotelu Junior, v ubytovací části hotelové školy, v centru města (mapka zde). Spí se na postelích v 4-5 lůžkových pokojích. Stravování je 3x denně v hotelové restauraci (s obsluhou), s možností vegetariánského jídla.

Doprava
Do Poděbrad je velmi dobré spojení vlakem i autobusem. Je pravděpodobné, že z vašeho města pojedou i další účastníci. V případě vašeho přání vám rádi zprostředkujeme vzájemný kontakt pro domluvu, abyste mohli cestovat společně.

Režim tábora
Organizační a pedagogický dozor je zajištěn. Účastníci jsou povinni respektovat pokyny organizátorů a táborový řád, především ohledně dodržování časového programu a večerky. Na Letním táboře HM samozřejmě platí zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a návykových látek.

Přihlášky k účasti
Přihlásit se můžete pomocí online přihlášky, a to nejpozději do 31. července nebo do naplnění kapacity Letního tábora HM. Přihlaste se včas, počet účastníků na kurzech zpěvu, stepu a klavíru je výrazně omezen. Výjimky a pozdější přihlášky jsou možné po osobní domluvě na tel. 774 115 601, stejně jako speciální stravovací požadavky (např. vegetariánství, bezlepková dieta apod.). Informace a praktické organizační pokyny pro přihlášené účastníky (členům orchestru také noty na cvičení) budeme rozesílat elektronickou poštou během června a července, podle data přihlášení.

Poplatek
Celkový poplatek činí 3.999,- Kč. Pro hráče na violy, violoncella a kontrabasy platí snížený poplatek 3.555,- Kč. Poplatek zahrnuje veškerou péči: ubytování, stravování i kurzovné. Účastníci z Poděbrad a okolí mohou zaplatit jen částku 700,- Kč (bez ubytování a bez jídla) nebo 1.200,- Kč (bez ubytování s obědy).

Poplatek za Letní tábor HM je více než 40% z celkové částky dotován z finančních prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z dotací a sponzorských darů. Děkujeme.

Poplatek zaplaťte do 31. července 2019 na účet číslo 186 923 646 / 0300. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo přihlášeného účastníka. Na požádání vám rádi vystavíme fakturu, potvrzení či jiný doklad.

Částečná účast:
Možnost účasti jen na několik dní je omezena, je však možná. Výše poplatku pro účastníky, kteří se budou moci zúčastnit jen části tábora, bude stanoven podle vytížení kapacity ubytování.

Zrušení přihlášky:
Při zrušení přihlášky do 31. července 2019 vracíme poplatek v plné výši. Při pozdějším zrušení vracíme 80% poplatku. Částka vám bude vrácena nejpozději do 15. září 2019.

Dotazy vám rádi zodpovíme na tel. 774 115 601 nebo na e-mailu info@hudebnimladez.cz. Fotografie z minulých ročníků si můžete prohlédnout zde. Videa z loňského tábora najdete zde. Těšíme se na vás!

Organizátorem Letního tábora
je Hudební mládež ČR - Jeunesses Musicales, Kolbenova 804/30, 190 00 Praha 9 - Vysočany.Přihláška k účasti > > >
Hlavním sponzorem Hudební mládeže ČR je firma Ventima, s.r.o.


© Hudební mládež ČR