Hudební mládež ČR Společnost přátel J.Ježka Kazoo orchestra Časopis TAM-TAM Hud. škola YAMAHA Hudební výchova

Hudební mládež ČR

      Organizace uznaná MŠMT
      pro oblast práce s dětmi a mládeží Jméno a příjmení: 
• Proč se stát členem HM?

• Nová registrace

 Heslo:    


Klub Hudební mládeže Praha

Úvod  |  Kalendář akcí  |  Připravujeme  |  Proběhlo  |  Klubovna  |  Kontakt


Úvod


Klub Hudební mládeže Praha je součástí Hudební mládeže České republiky. Jeho hlavním cílem je nabídnout mladým lidem smysluplné trávení volného času v rámci společných návštěv koncertů a jiných kulturních akcí.VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH KLUBU HUDEBNÍ MLÁDEŽE PRAHA


ČINNOST KLUBU
Členové Klubu HM Praha společně navštěvují koncerty, divadla a výstavy, zúčastňují se besed s významnými osobnostmi z oblasti kultury, jezdí spolu na výlety a pořádají procházky s hudební tematikou. Setkávají se se členy ostatních klubů HM ČR a účastní na celorepublikových akcí HM ČR.

Srpen v Klubu HM Praha Milí HuMlí přátelé, v srpnu, kdy prázdniny jsou v plném proudu a každý z nás má mnohem více času na čtení než kdykoli jindy, jsme si plni dojmů z načtené literatury řekli, že by bylo fajn zkusit také něco napsat. Zprvu jsme váhali, zda se pustit do poezie, či prózy – nakonec jsme však došli k závěru, že můžeme zkusit obojí! Tak jsme se do toho pustili. Zopakovali jsme si všechny poznatky a poučky, které jsme si pamatovali z různých seminářů Hudební mládeže a z workshopů s Danielou Fischerovou nebo Vlaďkou Bezdíčkovou. Každý z nás přispěl svou troškou do mlýna, a tak jsme si vytvořili poměrně solidní teoretickou základnu. Ačkoli jsme už všichni někdy něco napsali, běžně se tomu nevěnujeme, a proto bylo naším milým překvapením, když vzniklo hned několik krásných děl. Myslím, že si podobná setkání určitě zopakujeme. Polovina srpna pak patřila již tradičně Letnímu táboru Hudební mládeže v Poděbradech, druhé z desetidenních letních akcí celorepublikové HM. Zde jsme se věnovali sborovému i sólovému zpěvu, hře na hudební nástroje a nechyběl ani tanec, a to hned na několik způsobů. Bezesporu nejzajímavější taneční aktivitou pak byl workshop v Natašou Novotnou, jedinou licencovanou českou lektorkou GAGA, taneční techniky vytvořené izraelským choreografem Ohadem Naharinem. Už se nemůžeme dočkat, až Nataša začne v září vést své vlastní pražské lekce GAGA! Mějte se krásně a třeba někdy na viděnou na GAGA class! :-) Za klub HM Praha Lucka

Červenec v Klubu HM Praha Milí přátelé, chcete vědět, jak pražský klub Hudební mládeže trávil začátek letních prázdnin? Tak pokračujte ve čtení! Hned z kraje léta jsme společně vyrazili do Třeboně, kde se konala jedna z našich nejoblíbenějších akcí Hudební mládeže, Letní ateliér. Na třeboňském zámku jsme strávili úžasných 10 dní nejen s našimi kamarády, ale i s tak skvělými osobnostmi jako Miloš Vacík, Robert Vano, Iva Bittová a další. Jako každý rok nechybělo natáčení filmů, nově jsme také intenzivně zabrousili do výtvarného umění – celou akcí se však jako hlavní linie proplétalo umění jiné, a to umění divadelní, kdy jsme v rámci divadelních tvůrčích dílen měli možnost vytvořit čtyři krásná představení. To vše na téma Krása. A protože se nám po návratu z Třeboně stýskalo po každodenní dávce umění a hlavně všech hudebněmládežních přátelích, hned pár dní poté jsme uspořádali společné tvůrčí setkání. Naše pozvání přijali i členové jiných klubů, a tak jsme v poměrně hojném počtu vyrazili fotografovat do pražských ulic a nakonec vznikla i krátká experimentální hudební skladba. Nejdůležitější však bylo, že jsme si celý den parádně užili. Bavíme se uměním, bavte se s námi! Za klub HM Praha Lucka

Milí hudebněmládežní přátelé, Zajímá vás, jak jsme si užili jaro v pražském klubu HM? Hned na začátku března jsme podnikli menší umělecký výlet – vyrazili jsme do Vídně za operou! A nejen za operou, čekala na nás i řada galerií a stranou jistě nezůstal ani zážitek z umění architektonického. Cíl naší výpravy však byl jasný: opera oper Don Giovanni v podání špičkových sólistů v čele s českým basbarytonistou Adamem Plachetkou, to celé za doprovodu vídeňských filharmoniků. Bravi! O dva týdny později jsme využili rozkvétající přírody a vyrazili do pražských zahrad nafotit pár snad uměleckých fotografií. Jsme moc rádi, že jsou v našich řadách i tací, kteří se tomuto směru umělecké tvorby aktivně věnují, a tak nám mohli předat část svého know-how. Duben byl zasvěcen divadlu. Nejprve jsme vyrazili do Liberce, abychom se společně se členy tamního klubu připravili na Festival hudebního divadla Prkna, který se konal následující týden v Hradci Králové, poté jsme se s nacvičeným představením vydali na zmiňovanou celostátní akci Hudební mládeže, kde jsme jej mohli předvést. Užili jsme si spoustu zábavy a kromě vlastní aktivní herecké činnosti jsme měli možnost zhlédnout několik dalších zajímavých představení. V květnu jsme se vrátili opět k hudbě, když jsme se rozhodli zpříjemnit jarní víkendové dopoledne obyvatelům jednoho z pražských domovů seniorů. Třikrát jsme se sešli, abychom společně nacvičili několik děl klasické hudby, která jsme následně mohli přednést. Na programu byl Beethoven, Mozart a Smetana – jeho dua pro housle a klavír Z Domoviny nadchla diváky nejvíce. Příště se proto vynasnažíme přinést jim ještě více české hudby, která si pro svou krásu a kvalitu zaslouží být hrána a podporována. Začátek června patřil opět společné hudebněmládežní akci – tentokrát festivalu Duhová bouře v Liberci. Parádní 4 dny jsme strávili ve společnosti našich přátel z ostatních koutů republiky a k tomu si užili nabitý program. Už teď se těšíme na příští ročník! Hned dva dny nato jsme zavítali na koncert špičkového klavíristy Tomáše Vrány na HAMU. A aby nebylo hudby málo, hned o týden později jsme se opět sešli, abychom společně zhlédli záznam opery Don Giovanni, tentokrát v inscenaci, která se hrála před rokem na znojemském festivalu. Pěvecké výkony byly opět výborné, zejména dvojice Don Giovanni – Donna Elvíra v podání manželského páru Adam Plachetka – Kateřina Kněžíková byla naplněna neuvěřitelnou pěveckou, hereckou i emocionální kvalitou. Přestože představitel hlavní role byl v obou námi na jaře zhlédnutých inscenacích shodný, bylo zajímavé sledovat naprosto odlišná pojetí celé opery v těchto diametrálně rozdílných inscenacích. Abychom se nevěnovali jenom hudbě a výtvarnému umění, rozhodli jsme se v užším počtu zavítat na taneční lekce Nataši Novotné, patronky Face2Art pro kategorii Choreografie. A setkání s patronem F2A to nebylo jediné – v červnu jsme se rovněž zúčastnili fotografického semináře s Robertem Vanem. K fotografickým znalostem a dovednostem našich členů se tak studnice poznání prohloubila o rady jednoho z největších českých – a světových – fotografů. Z celého semináře jsme byli nadšení, je skvělé, když se můžeme setkat s takto inspirativními lidmi jako je Robert Vano – anebo třeba právě i Nataša Novotná. Školní rok jsme zakončili dvěma návštěvami divadelních představení. Prvním z nich bylo Sólo pro nás dva – baletní představení choreografa Petra Zusky. Druhým pak The Play That Goes Wrong – představení, na něž nás pozval náš kamarád z Hudební mládeže, který v něm účinkoval. Za toto pozvání mockrát děkujeme, hru jsme si užili od prvních slov až do závěrečného potlesku! Věříme, že i další dny budou stejně intenzivně naplněny uměním. Bavíme se uměním! Za klub HM Praha LuckaChceš se stát členem Hudební mládeže? Stačí vyplnit přihlášku


Za aktuálnost klubových stránek odpovídá klub HM.
Hlavním sponzorem Hudební mládeže ČR je firma Ventima, s.r.o.


© Hudební mládež ČR