Hudební mládež ČR Společnost přátel J.Ježka Kazoo orchestra Časopis TAM-TAM Hud. škola YAMAHA Hudební výchova

Hudební mládež ČR

      Organizace uznaná MŠMT
      pro oblast práce s dětmi a mládeží Jméno a příjmení: 
• Proč se stát členem HM?

• Nová registrace

 Heslo:    


Kdo je Hudební mládež

• Hudební mládež ČR je sdružení mladých lidí, kteří se zajímají o kvalitní kulturu a umění (hudbu, divadlo, tanec, film, výtvarné umění)

• Dává možnost setkávat se s přáteli podobných zájmů z celé ČR na festivalech, seminářích, koncertech, divadelních představeních

• Víkendové akce nabízí bohatý kulturní program a přináší možnost aktivního zapojení v rámci tvůrčích dílen a interaktivních pořadů, samozřejmě také prostor pro zábavu a potkávání nových přátel

• S členským průkazem Hudební mládeže získáte také slevy vstupného na nejrůznější kulturní akce jiných pořadatelů po celé ČR

• Členem Hudební mládeže může být každý člověk ve věku do 29 let

• Hudební mládež ČR je partnerem 40 organizací Hudební mládeže z celého světa sdružených v Jeunesses Musicales International se sídlem v Bruselu

Náš tým
      Výbor HM ČR
Hudební mládež ČR má nyní přes 8000 členů.
    >>> Staň se také členem Hudební mládeže!


Významná data v historii Hudební mládeže

• 1940 - Založení Hudební mládeže v Belgii Marcelem Cuvelierem
• 1945 - Vytvoření Mezinárodní federace Hudební mládeže (Belgie a Franceie)
• 1948 - Václav Talich a Ivan Medek organizují cyklus koncertů pro Hudební mládež, pod politickým
             nátlakem oficiální zákaz činnosti
• 1971 - Povolení činnosti, zřízení sekretariátu Hudební mládeže, vedení se ujal hudební skladatel
             František Kovaříček, započata organizace festivalů a letních táborů, činnost klubů HM
• 1999 - Utvoření animátorsko-lektorského týmu, který po několikaletém útlumu činnosti HM převzal
             organizaci akcí a znovuobnovil klubovou činnost.


Hlavním sponzorem Hudební mládeže ČR je firma Ventima, s.r.o.


© Hudební mládež ČR