Hudební mládež ČR Společnost přátel J.Ježka Kazoo orchestra Časopis TAM-TAM Hud. škola YAMAHA Hudební výchova

Hudební mládež ČR

      Organizace uznaná MŠMT
      pro oblast práce s dětmi a mládeží Jméno a příjmení: 
• Proč se stát členem HM?

• Nová registrace

 Heslo:    

Milí přátelé umělecké tvorby,

15. listopadu 2017 uzavíráme šestý ročník projektu virtuální galerie Face2Art. Rádi bychom vás pozvali na slavnostní vyhlášení této umělecké soutěže, které se uskuteční v sobotu 9. prosince 2017 v 16:00 v budově HAMU v sále č. 1034 na Malostranském náměstí v Praze.

Než přijde na řadu samotné vyhlašování, budete mít jedinečnou příležitost zúčastnit se povídkového workshopu s Danielou Fischerovou, patronkou kategorie Povídka, na téma Příběh. Tento tvůrčí seminář se uskuteční rovněž v budově HAMU v sále č. 1034, a to od 14:30 do 15:30.

V tento den budete mít nejen možnost setkat se s některými patrony jednotlivých uměleckých kategorií, ale i mezi sebou navzájem. Vítáni jsou mladí tvůrci i všichni ostatní, kteří se Face2Artu aktivně neúčastnili (přátelé, rodina, příznivci atd.). Pro všechny aktivní účastníky projektu Face2Art jsou připravena trička s logem F2A, která obdrží při prezenci.

Pokud se rozhodnete zúčastnit slavnostního vyhlášení šestého ročníku Face2Art, vyplňte online přihlášku, kde si mimo jiné můžete zvolit velikost trička a přihlásit se na seminář s Danielou Fischerovou. Přihláška k účasti na vyhlášení Face2Art je závazná, proto nás, prosím, ihned informujte o jakýchkoli změnách týkajících se vaší účasti nebo případné neúčasti.

Všechny potřebné informace od nás dostanete po přihlášení elektronickou poštou. Případné dotazy můžete posílat na adresu info@face2art.cz nebo využít telefonní číslo 720 137 263 (Lucie Langerová) nebo 777 010 250 (Eva Matušková).

Těšíme se na setkání s vámi,

                          Lucie Langerová a Eva Matušková
                          koordinátorky projektu F2A

ČASOVÝ HARMONOGRAM – sobota 9. prosince 2017, HAMU, sál č. 1034
14:00 – 14:30 Prezence účastníků workshopu
14:30 – 15:30 Povídkový workshop s Danielou Fischerovou
15:30 – 16:00 Prezence nově příchozích účastníků
16:00 – 17:00 Slavnostní vyhlášení Face2Art 2017

Změna programu vyhrazena.Hlavním sponzorem Hudební mládeže ČR je firma Ventima, s.r.o.


© Hudební mládež ČR