Hudební mládež ČR Společnost přátel J.Ježka Kazoo orchestra Časopis TAM-TAM Hud. škola YAMAHA Hudební výchova

Hudební mládež ČR

      Organizace uznaná MŠMT
      pro oblast práce s dětmi a mládeží

  
  Letní škola 2010 v Třeboni (3. část) - divadelní tvůrčí dílny
 


© Hudební mládež ČR